PUPILLEN

80 /jaar

JUNIOREN

120 /jaar

Bepalingen

  • Het eenmalig inschrijfgeld is € 15,-.
  • Voor bepaling van de leeftijdsgrens is 31 december bepalend. Bij het bereiken van deze grens wordt uw lidmaatschap automatisch omgezet naar het daaraan gekoppelde lidmaatschap.
  • Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december, duurt één jaar en wordt automatisch verlengd met een jaar tot schriftelijke opzegging/wijziging van het lidmaatschap.
  • Indien het lidmaatschap ingaat tussen 1 mei en 31 augustus bedraagt de contributie twee derde deel van het betreffende jaarlidmaatschap en tussen 1 september en 31 december één derde deel van het betreffende jaarlidmaatschap. Lidmaatschappen die voor 1 mei ingaan zijn het gehele jaarlidmaatschap verschuldigd.
  • Opzeggen van het lidmaatschap kan tot uiterlijk 1 december van het lopende jaar.
  • Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap wegens bijvoorbeeld medische reden of verhuizing vindt er geen terugbetaling van de contributie plaats.
  • De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Tennis & Padel Vereniging Hoorn en Sportcentrum Hoorn gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden beschikbaar gesteld.

Inschrijfformulieren zijn ook te verkrijgen aan de balie van het sportcentrum. Het formulier mag u, volledig ingevuld, met een pasfoto (minimaal 3,5 bij 4,5 cm) inleveren bij of opsturen naar:

Tennis & Padel Vereniging Hoorn
Holenweg 14a
1624PB  HOORN

Voor vragen/informatie kunt u contact opnemen met

© 2023 Tennis & Padel Vereniging Hoorn

Hoofdsponsor Tennis

Bouchier Sport 2000

Hoofdsponsor Padel

Neem contact op voor meer informatie

TPV Hoorn social:

Padel Hoorn social: